Monday, 30 March 2009

BAHASA MELAYU YANG PUPUS

Dewasa ini, frasa “Bahasa Melayu Bahasa Ilmu” sudah kian asing. Apa yang terpapar sekarang ialah, Bahasa Melayu tidak lagi digunakan dalam pengungkapan yang tinggi, dan dituduh tidak mempunyai kekuatan bagi diperkasakan sebagai bahasa yang penting. Hatta, Bahasa Melayu turut dikritik habis-habisan kerana gagal untuk bertahan dalam era globalisasi, serta tersisih apabila berhadapan dengan cambahan istilah-istilah baru, terutamanya yang terdapat dalam sub-bidang baru yang muncul di dalam sains, teknologi, matematik, komunikasi, komputer dan lain-lain lagi.

Selain itu, Bahasa Melayu juga dikatakan tidak mempunyai kekuatan sejarah dan falsafah bagi dibangunkan sebagai bahasa moden, sekalipun bukan sebagai antara bahasa utama dunia, meskipun secara geografinya jumlah penutur bahasa ini demikian banyak. Memang, hasrat kewujudan Bahasa Melayu bukanlah untuk mengalahkan Bahasa Inggeris–yang memang begitu berkuasa pada abad ini–tapi bahasa ini tetap saja dilihat terpuruk berbanding bahasa-bahasa moden lain, seperti Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Bahasa Sepanyol, Bahasa Jepun, dan lain-lain lagi.

Di samping itu, ada juga yang berhujah bahawa ketika ilmuan Perancis sedang membincangkan hubungan antara ¨minda dan jirim¨ sewaktu Zaman Renainsans Eropah, maka ketika itu orang Melayu masih lagi sibuk bercucuk tanam. Demikian juga, ketika ilmuan Jerman sedang membincangkan hubungan antara ¨fizik dan metafizik¨ sewaktu Zaman Pencerahan Eropah, orang Melayu maseh lagi membaling tombak melawan penjajah. Kalangan ini memperlekeh, jika tamadun dari bangsa-bangsa Eropah ini telah pun melahirkan Rene Descartes, Immanuel Kant, dll, maka gerangan manakah sarjana yang dilahirkan oleh Tamadun Melayu?

Memang, ¨Seminar Bahasa Melayu sebagai Bahasa Intelektual¨ yang diadakan hasil dari kerjasama Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI) dan Pusat Dialog Peradaban, di Universiti Malaya, serta dirasmikan oleh Prof. Dr. Azizan Baharuddin, Pengarah Pusat Dialog Peradaban, baru-baru ini bukanlah jawapan muktamad pada segala persoalan tersebut. Ini sepertimana yang dirumuskan oleh Prof Ir. Dr. Hj. Wan Ramli Wan Daud, Presiden ASASI, sewaktu ucapan pembukaan seminar ini, ¨gagasan bahasa melayu sebagai bahasa ilmu bukanlah baru. Waima, idea ini banyak tersekat ekoran zaman penjajahan, dan kekurangan kesungguhan kalangan kita sendiri.¨

Walaupun begitu, di satu sisi yang berbeza, seminar tersebut sewajarnya mencelikkan ramai pihak, bahawa Bahasa Melayu tidaklah miskin. Terdapat tiga kertas akademik yang telah dibentangkan. Bezanya, ketiga pembentang bukannya ahli bahasa, tapi lebih tergolong dari kelompok filsuf sains/filsuf-saintis. Ini termasuklah, Prof. Emeritus Dr. Osman Bakar (UM), Dr. Shaharir Mohammad Zain, dan Dr. Mohammad Alinor Abdul Kadir (UKM).

Dalam makalah pertama, yang bertema, ¨Ilmu Falsafah dan Ilmu Keagamaan sebagai Pemangkin Kemajuan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmiah,¨ Osman Bakar, yang juga Felo Penyelidik Kanan Pusat Dialog Peradaban, cuba untuk memaparkan hubungan akrab antara falsafah dan agama dan kaitannya dengan martabat atau mutu bahasa yang digunakan dari kalangan bangsa dan agama tersebut. Sudah tentu, apa yang diungkapkannya ini dapat dicerna baik sekiranya kita merujuk kembali kepada beberapa bahasa utama yang terdapat dalam Islam, seperti Arab dan Farsi, yang memang diketahui begitu kaya dengan kamus kosakatanya dan ini semua membantu dalam mempermudahkan kefahaman ilmu yang terdapat dalam bidang falsafah dan agama.

Secara sejarahnya, hubungan bahasa Arab dan Farsi dalam falsafah dan agama adalah sesuatu yang lazim, dan umumnya sudah maklum. Tapi, bila beliau cuba membawa soal ini ke dalam kes sejarah Bahasa Melayu, memang sesuatu yang jarang diungkapkan. Barangkali sesuai dengan latarnya sebagai murid Seyyed Hossein Nasr, beliau telah menerangkan bahawa falsafah adalah ilmu yang sangat penting, yang selalu dianggap sebagai ¨ilmu segala ilmu¨–manakala mutu ilmu yang diolah adalah sejajar dengan pemartabatan bahasa yang digunakan. Ini kerana, ketika persoalan-persoalan tingkat tinggi yang diwacanakan, seperti epistemologi, metafizik, etika, dll, adalah juga merujuk kepada mutu kandungan bahasa yang digunakan.

Mithalnya, beliau yang juga timbalan ketua pegawai eksekutif, Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia ini memberikan contoh sewaktu Tamadun Melayu begitu semarak dengan penyebaran dan perkembangan Islam, dan sewaktu itulah terhimpun dan terhasilnya kajian kepustakaan Melayu yang sangat tinggi kandungan ilmunya. Ini dapat kita semak saja menerusi karya-karya yang dihasilkan oleh Hamzah Fansuri, Ahmad al-Fathani, dll, yang begitu kaya dengan ilmu, lalu tersuai dengan corak masyarakat di Alam Melayu ini. Barangkali, antara kelebihan bangsa di Alam Melayu sebelum ini ialah, mereka lekas menyesuaikan diri dengan keadaan baru, serta kreatif dalam mengolah kehadhiran agama-budaya-bahasa baru.

Kenyataan ini mungkin lebih dekat jika kita menelusuri salah satu aspek klasik yang ketara tercermin dari sumbangan Ibn ´Arabi terhadap Alam Melayu. Tidak seperti belahan yang lain, Alam Melayu tampaknya mampu menyerap kehadhiran aliran sufi ini dengan penuh sintesis sekali—antara usuluddin dan falsafah, atau antara kalam dan tasawwuf. Ini jelas diperlihatkan dari beberapa tulisan Hamzah Fansuri, yang tebal dengan wehdatul wujud-nya.

Justeru, kerana pengaruh aliran ini dari belahan dunia luar, maka kosakata ilmu yang terdapat dalam Alam Melayu kemudiannya bertambah, sebab ada keperluan untuk mengungkapkan soal falsafah mistikal ini. Lantaran itu, inilah antara sebab kenapa Bahasa Melayu ada wibawa untuk menjadi bahasa ilmu pada waktu tersebut, kerana kemampuan bahasa ini mampu menjadi bahasa falsafah-agama.

Selain daripada itu, beliau yang juga pengarang buku Tawhid and Science, menghamburkan pujian pada Tafsir al-Azhar yang ditulis dalam bahasa Melayu. Bayangkan, bila Hamka sendiri meraikan Bahasa Melayu dalam karangan tafsir-nya, yang dianggap antara tafsir yang baik, maka sudah tentu ini membuktikan bahawa Bahasa Melayu memang mampu menghurai kandungan agama secara sempurna, meskipun diakui terdapat beberapa peminjaman dari bahasa Arab.

Justeru, hakikatnya, Bahasa Melayu sejarahnya sudah cukup bagus, ekoran keupayaannya untuk mengungkapkan perkara-perkara yang bertaraf hikmah dan ilmu, bukan hanya bertakuk pada taraf maklumat semata-mata.

Sebenarnya, hubungan Bahasa Melayu dalam Islam turut disentuh oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam ¨Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu.¨ Diketahui, Bahasa Melayu telah terbangun sebagai salah satu dari lima bahasa Islam, selain dari bahasa Arab, Farsi, Urdu dan Turki. Bahkan, hal ini jelas tersemak dari kesamaan aksara yang digunakan, meskipun akhirnya Bahasa Melayu dan Bahasa Turki kecundang dalam pengaruh aksara rumi. Fakta inilah yang membezakan bahasa kita dengan bahasa Farsi, yang menurut Osman Bakar, telah menjadi begitu maju sehingga terganding dengan bahasa Arab sebagai bahasa utama dalam pengungkapan Islam, lebih- lebih lagi setelah zaman Hujjatul Islam Imam al-Ghazzali.

Kemudian, kertas akademik kedua diteruskan menerusi Shaharir Mohamad Zain dengan tema makalah, ¨Bahasa Melayu Bahasa Ilmu: Telah, Lani dan Kelak.¨ Sekilas, barangkali pertanyaan pertama yang muncul ialah, mengapa beliau mengunakan kosakata ¨Telah, Lani dan Kelak.¨ Seperti memahami persoalan yang terbenak ramai ini, mantan TImbalan Naib Canselor UKM ini menyatakan bahawa tiga kosakata tersebut sebenarnya adalah serangkai, dan masing-masing beretimologi dari perkataan Lani, yang asalnya perkataan lama, yang akhir-akhir ini hanya digunakan di kalangan masyarakat Melayu utara.

Ternyata, judul makalah ini sengaja direka demikian, bagi menunjukkan bahawa sesuatu yang kuno bukanlah rendah mutu ilmunya, dan sebaliknya sesuatu yang baru tidaklah semestinya tinggi mutu ilmunya. Malah, kalau kita insaf, sikap ini juga adalah suatu kritikan bawah sedar kepada mereka yang sering memakai kosakata pinjaman secara literal, sedangkan dalam khazanah bahasa kita sudah pun mempunyai aneka kosakata yang lebih sesuai dan asli. Mithalnya, kita kerap menemukan mereka yang terhegeh-hegeh menggunakan perkataan ¨kualiti¨ berbanding ¨mutu,¨ ¨koloborasi¨ berbanding ¨usahasama,¨ ¨dialog¨ berbanding ¨randau,¨ dll.

Sebab itu, dalam makalah ini juga beliau–yang memang diketahui berjasa dalam menyumbang kosakata Melayu dalam bidang sains dan teknologi–turut memperkenalkan istilah janapada (bahasa wacana), yang dipinjamnya dari Bahasa Sanskrit, suatu bahasa yang dahulunya dekat dengan kebudayaan Melayu. Beliau menerangkan, janapada ini merupakan padanan kepada perkataan ¨nation,¨ atau nasion. Sebaleknya, tidak perlulah ada yang resah dengan rekaan kosakata baru, kerana ini amalan biasa dalam sosiolinguistik, malahan langkah ini sebenarnya boleh mengayakan lagi khazanah pengetahuan sendiri.

Justeru, dengan adanya kekayaan tamadun sendiri ini, maka tidak perlulah kita merendah diri dengan sejarah. Tak perlu gentar dengan perkataan ¨lama,¨ ¨kuno¨ dan ¨klasik,¨ di samping tak perlu mudah terpersona dengan perkataan, ¨maju¨, ¨membangun¨, dll. Sewaktu awal pembentangan makalahnya ini, beliau yang juga pengarang buku ¨Pembinaan Semula Teori Kepimpinan dan Kepengurusan Rumpun Melayu¨ yang terbit baru-baru ini, telah menunjukkan bahawa terdapat 40 buah negara maju di dunia, yang data ini dipetiknya dari sumber PBB. Maka, di kalangan negara maju ini, semuanya adalah menggunakan bahasa sendiri sebagai bahasa kebangsaan sekaligus sebagai bahasa janapada-nya juga, kecuali Singapura, Ireland dan Amerika Syarikat.

Maknanya di sini, bahasa kebangsaan adalah bahasa pengantar/rasmi negara tersebut, manakala bahasa janapada adalah bahasa yang berkeupayaan untuk berwacana tinggi, atau dalam isitlah yang lain, bahasa yang berangrasana. Masing-masing digunakan secara serentak. Malah, seraya menyindir barangkali, beliau membandingkan,¨ malah, Mongolia pun turut menggunakan bahasa sendiri sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa janapada, meskipun mereka bukanlah sebuah negara maju.¨

Demikian juga kalau ada yang berhujah bahawa taraf sesebuah negara itu untuk bergelar negara maju adalah kerana mereka mencipta sains, maka dari senarainya tersebut, terdapat 20 buah negara maju yang sudah terkeluar, kerana negara tersebut bukan negara pencipta sains. Jadi, teori cetek yang cuba diwar-warkan bahawa bahasa setiap negara maju mestilah mencipta sains kini adalah termansuh dengan sendirinya!

Selain itu, tatkala membicarakan kedudukan Bahasa Melayu yang telah/lepas, pengarang kini sedang menyiapkan buku ¨Kritikan Teori Kenisbian Einstein dan Teori Quantum¨ cuba untuk menghimbau kembali beberapa catatan sejarah awal Tamadun Melayu, dalam rangka mencungkil mutu ilmu yang terdapat dalam Tamadun Melayu asal. Menurutnya, Tamadun Melayu yang terawal yang dikesan setakat ini ialah di Funan, yang kini menjadi sebahagian dari Kemboja, di mana bahasanya ketika itu lebih dikenali sebagai Kun Lun. Kemudian, baru tamadun ini digantikan dengan Chenla, dan seterusnya.

Malah, sumber dari Tiongkok–panggilan kuno Alam Melayu terhadap China sebelum ini–turut mengesahkan maklumat ini. Ini ditambah lagi terdapat catatan Yunani pada abad ke-2M yang memanggil Bahasa Melayu ketika Tamadun Funan tersebut sebagai Kolan sahaja. Dan, ketika tamadun inilah, terdapatnya prasasti (batu bersurat) yang menunjukkan bahawa Bangsa Melayu di Funan itulah yang mencipta angka sifar, bukannya seperti yang termaktub dalam buku-buku teks, yang didakwa berasal dari Tamadun India. Selain dari membelek kekuatan ilmu Melayu yang terdapat pada Zaman Funan, makalah beliau turut menyelitkan kandungan ilmu Melayu yang terdapat pada kerajaan Champa dan Srivijaya, dan Zaman Melayu-Islam.

Manakala, untuk Bahasa Melayu dalam waktu lani, mantan professor matematik-fizik ini berkata, ekoran penyingkiran aksara Jawi dalam tradisi pendidikan kita, keadaan ini telah mendorong kepada penghakisan identiti bitara (unik) yang terdapat dalam Bahasa Melayu itu sendiri. Memang, perumian Jawi pertama kali dilakukan pada abad ke-16, oleh Pegafetta, iaitu salah seorang pencatat dalam pelayaran Magellan. Namun, penghakisan Bahasa Melayu Jawi ini kemuncaknya berlaku setelah aksara tersebut terbuang dari sistem pendidikan Malaysia pada 1960-an.

Di samping itu, Bahasa Melayu yang terdapat di Pattani, dan di Singapura, dan di Mindanao, kemudiannya langsung tidak dibangunkan untuk menjadi bahasa ilmu. Sebaleknya, hanya Bahasa Melayu di Indonesia, dan di Malaysia sahaja secara bersungguh dilakukan perancangan bahasa ke arah menatijahkannya sebagai bahasa yang beragrasana.

Walau bagaimanapun, kedudukan Bahasa Melayu di Malaysia akhirnya tergugat setelah kerajaan mula melaksanakan dasar PPSMI yang mundur, di mana wibawa Bahasa Melayu dalam sektor pendidikan telah mulai terhakis sama sekali. Jadi, Bahasa Melayu Malaysia, yang satu ketika dahulu telah mengalahkan Bahasa Indonesia dari segi pengungkapan ilmunya, kini kembali ketinggalan, barangkali suatu waktu nanti Bahasa Melayu Malaysia hanya akan menjadi salah satu dari rumpun bahasa Indonesia sahaja.

Dengan keringnya penggunaan Bahasa Melayu dalam pendidikan, ini menjadikan bahasa ini bukan lagi sebagai bahasa ilmu. Sebab, prasyarat utama untuk sesebuah bahasa memperoleh taraf bahasa ilmu, atau bahasa janapada, atau bahasa berangrasana ini, ialah bahasa tersebut seharusnya terpakai sepanuhnya dalam sistem pendidikan. Meskipun kita mempunyai ITNM, DBP dan universiti-universiti, serta sekolah kebangsaan, namun kebanyakan dasar yang dirumuskan sebenarnya amatlah meminggirkan Bahasa Melayu, terutamanya dasar PPSMI—yang hari ini terkenal sebagai dasar yang sangat bebal.
Justeru itu, ketika menyimpulkan pembentangannya, mantan Presiden ASASI ini menjangkakan bahawa kedudukan Bahasa Melayu Malaysia nanti takkan lagi digunakan dalam mentakrifkan ilmu, meskipun maseh wujud lagi Bahasa Melayu Indonesia, yang memang diketahui meluas dituturkan di wilayah-wilayah dalam pengaruhnya. Bahkan, beliau turut meramalkan Bahasa Melayu Malaysia akan menjadi senasib dengan Bahasa Melayu Pattani, dan Bahasa Melayu Champa dalam tempoh 30 tahun mendatang. Lebih mendukacitakan lagi, para mereka yang kononnya mengaku pejuang Bahasa Melayu sebenarnya tidaklah begitu bersungguh mempertahankannya, bukan sahaja dalam tingkat sistem pendidikan tinggi, malah aras sekolah rendah sekalipun!
Keluhan yang diutarakan oleh Shaharir Mohamad Zain ini memang dirasai rapat oleh ASASI, yang memang terkenal dengan gagasan pengislaman dan pemeribumian sains, serta kental mengangkat Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Atas kapasiti sebagai Setiausaha Agong ASASI, Mohammad Alinor Abdul Kadir meneruskan pembentangan menerusi makalah yang bertema, ¨Sumber Bertulis Terawal Pengetahuan Rumpun Melayu.¨
Makalah ini membincangkan sorotan kekayaan pengetahuan Melayu yang diperoleh dari prasasti, serta manuskrip-manuskrip lain. Walau bagaimanapun, penyelidik gigih ini tetap mengakui bahawa maseh terdapat halangan untuk kita memunggah kekayaan pengetahuan terawal ini memandangkan kekurangan ahli akademik yang berminat, serta ketiadaan displin ini secara khusus di universiti-universiti—untuk serius menyelidik dan menelaah bahasa-bahasa Melayu kuno.
Ketika menyampaikan makalah ini, beliau yang merangkap pensyarah sains matematik UKM, menyebut beberapa keistimewaan pengetahuan Melayu kuno. Ini termasuklah, keperluan kita untuk mendapatkan kembali buku-buku Funan yang dihadiahkan kepada kerajaan China pada 546M. Ketika itu, Paramartha dan Gunaratna dari kerajaan Funan telah pun dihantar untuk membawa 240 buah karya pengetahuan bagi diterjemahkan ke dalam bahasa China, malah sebelum itu sudah ada 76 buah lagi buku dalam Bahasa Sanskrit dan Kunlun yang diterjemahkan ke dalam bahasa China oleh sarjana Melayu Funan. Justeru, tugas yang patut dilakukan sekarang ialah untuk mencari kembali buku-buku tersebut, kemudiannya menyaring kepenggunaan bahasanya, lalu ditarik segala ilmu-ilmu yang terkandung dalam karya-karya tersebut.

Di samping itu, beliau yang kini merancang untuk membentuk pasukan penyelidik kajian Melayu kuno turut memaklumkan bahawa Atisa, seorang agamawan besar Buddha, yang pernah menuntut ilmu di Sumatera, di bawah bimbingan Dharmakirti pada abad ke-11M, lalu kemudiannya membawa ilmu dari Alam Melayu tersebut untuk merevolusi agama Buddha di Tibet. Sesuai dengan tradisi keilmuan, Atisa juga telah menerjemahkan banyak buku-buku dari Tamadun Melayu, mithalnya kitab agung Buddha dalam Bahasa Melayu iaitu Tripatika, ke dalam Bahasa China. Soalnya di sini, apakah memang benar kita tandus sarjana sendiri, dan tidak mempunyai longgokan pengetahuan sendiri? Atau barangkali kita sudah terlalu selesa untuk mendeduktifkan segala-galanya pada sejarah Islam semata?

Selain dari itu, beliau yang juga penyelidik bersekutu INSPEM (UPM) turut mengemukakan fakta bahawa di antara sempadan Greek dan Albania, terdapat rumpun Melayu Champa yang mendiami di perbatasan tersebut, yang mana mereka ini mungkin dibawa ke sana oleh para penjajah bagi tujuan pemindahan pengetahuan yang terdapat di Alam Melayu. Kehadiran bangsa Chameria ini, boleh menimbulkan satu hipotesis, bahawa sebenarnya terdapat hubungan lama antara Tamadun Melayu dengan beberapa Negara Eropah Timur. Namun, sudah tentu, suatu penyelidikan mendalam haruslah digarap untuk mengesahkan hipotesis ini.

Sebenarnya, dari ketiga-tiga kertas akademik ini, dengan insaf sekali menunjukkan bahawa betapa kurangnya kesungguhan kita dalam merayakan khazanah sendiri. Jika dalam tamadun lain sudah begitu giat mengkaji tamadun-tamadun kuno mereka, seperti Yunani, Farsi, Eropah, dll, tetapi sayangnya para penyelidik tanahair kita nampaknya lebih gemar terhenti pada ´kegemilangan´ tamadun Melayu-Islam semata, tanpa berusaha untuk pergi lebih jauh lagi. Hakikatnya, kajian kuno ini seharusnya dapat menambah-nilai kepada pengetahuan kita yang sedia ada, serta mengukuhkan kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa yang sarat ilmunya—sama ada dari sudut sejarah, falsafah ataupun tamadunnya.

Justeru, tanpa mengembalikan semula kekuasaan Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, maka bukan sahaja impian untuk melihat Bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu akan gagal, tetapi cita-cita untuk meraikan hadharah sendiri juga turut musnah! Akhirnya, Bahasa Melayu hanya bertaraf pasar, kerana kita lebih lazim menggunakan Bahasa Inggeris untuk berwacana sesama kita. Lantas, mengenang keadaan ini, maka tidaklah wajar untuk dibentuk sebarang anugerah bagi kesarjanaan Melayu, kerana yang berhak menerima panggilan sarjana Melayu hanyalah mereka yang sudi berkarya dalam Bahasa Melayu, iaitu sekurang-kurangnya berkarya secara seimbang di samping karya-karyanya dalam bahasa-bahasa lain.

Jelas, mesej ini selari dengan apa yang dikeluhkan oleh Shaharir Mohammad Zain sewaktu seminar ini, bahawa ´sarjana´ kita yang demikian ramai berkubu di universiti-universiti sekarang hanya lebih berminat berkarya—secara bergaya—dalam Bahasa Inggeris sahaja, tetapi memandang rendah kegiatan peterjemahan dan penulisan dalam bahasa sendiri. Sewajarnya, sarjana kita dewasa ini harus belajar dari para sarjana Melayu silam, seperti Ahmad al-Fathani, yang bukan sahaja berkarya dalam bahasa Melayu dan Arab secara seimbang, tetapi turut menguasai bahasa Urdu dan Farsi dengan fasehnya. Hanya sikap inilah yang boleh menekalkan Bahasa Melayu bila berdepan dengan arus globalisasi yang deras melanda mutakhir ini.

Sunday, 22 March 2009

DR ASRI: ORANG POLITIK! BERBALOIKAH SEMUA INI

Atas sebab yang tidak dapat dipastikan, pihak Mingguan Malaysia tidak menyiarkan artikel Dr Mohd Asri Zainul Abidin pada minggu ini yang bertajuk:

Orang Politik! Berbaloikah Ini Semua.

Artikel ini sebenarnya mustahak dibaca terutama menjelang pemilihan dalam perhimpunan agong UMNO kali ini. Dinasihati para pemimpin UMNO dan perwakilan membaca artikel ini sebelum meneruskan perjuangan atau membuat pemilihan mereka.

Pihak DRMAZA.COM amat berdukacita kerana artikel ini tidak dapat dibaca melalui Mingguan Malaysia, maka dengan itu mereka yang melayari internet tidak memperolehinya. Pohon jasa baik pembaca mengedarkan artikel tersebut.

Monday, 16 March 2009

PETIKAN PIDATO PPSMI - DATO' A SAMAD SAID

1. Ketika saya berteleku di hadapan Kaabah musim Haji yang lalu, tiba-tiba air mata saya mencurah keluar apabila mengenangkan diri saya. Lalu saya yakini:
“Manusia yang paling bernilai di sisi Allah SWT ialah manusia yang benar-benar jujur terhadap dirinya, ikhlas, bertanggung jawab.”

2. “Saya menulis bermula dengan Salina, kisah dunia pelacur yang kotor dan jijik dan berakhir dengan menulis puisi panjang Al Amin, kisah seorang hamba bernama Muhamad yang sangat agung.”

3. "Memang wang bukan segala-galanya bagi saya. Walaupun di dunia memerlukan wang, tapi saya tetap berkehendakkan maruah mertabatkan Bahasa Melayu dalam sains dan matematik itu dilaksanakan segera disekolah-sekolah sebagai keutamaan mutlak daripada wang.

4. "Walaupun kedua-dua belah mata saya pedih, tapi saya rasa "enak dan puas" kerana dapat bersama mempertahankan untuk memansuhkan segera PPSMI itu,"

5. "Ada satu perkara yang saya minta sebelum saya bercakap tentang nasib bahasa kita, iaitu bila ada pilihan raya, saya harap anda semua gunakanlah kuasa undi dan undilah siapa saja tapi jangan undi Umno"

6. "Dan juga dalam kempen-kempen mereka pada masa akan datang juga, mereka kena gunakan bahasa Inggeris, jangan guna bahasa Melayu. Kalau nak bermesyuarat pun gunalah bahasa Inggeris kerana bahasa dan minda mereka adalah Inggeris,"

7. "Saya tidak ada parti tapi hanya meminjam pentas parti. Saya bukan diperalatkan tapi dimanfaatkan. Dengan itu, kita berada pada situasi menang-menang. Kalau saya diperalatkan sudah tentu saya akan menjadi mangsa,"

8. "Saya rasa terpanggil bahawasanya dalam sisa-sisa usia saya inilah untuk saya berlawan dan dengan semangat inilah saya akan menjelajah untuk memperjuangkan bahasa saya."

9. "Apakah hanya untuk mendapat undi dan kuasa, mereka guna bahasa Melayu, tetapi bila dapat kuasa mereka akan membuang bahasa Melayu. Kalau ada kempen-kempen mereka, kita perlu berani jerit kepada mereka, cakaplah / ceramahlah dalam bahasa Inggeris,"

Petikan dari pidato tentang PPSMI, di Dewan INSPIN Masjid Sultanah Alor Setar pada 16 Mac 2009 jam 10-30 pagi.

Thursday, 12 March 2009

SEJARAHNYA DARAH KU

Dipenghujung teks dikatakan bahawa undang undang kedah ini siap ditulis pada hari selasa , bulan rabiulawal, tahun 220 hijrah, pada zaman seri sultan jamal al-alam badrul munir memerintah negeri aceh darussalam ......petikan muka surat (x)

Buku selenggaraan maryam salim, terbitan DBP tahun 2005.

Tahun 220 hijrah adalah bersamaan tahun 800 masehi lebih.

Melaka dikatakan dibuka pada 1400 masehi dan seterusnya berlaku proses pengislaman.


Bagaimana pula dengan batu nesan Syaikh Abdul Kadir Ibni Husein Syah Alirah. Bertarikh 3 Rabiulawal 291 Hijrah bersamaan hari Rabu 25 Januari 904 Masehi. Djumpai di pekan Langgar Kedah.

Adakah kita telah dibohongi sejarah ataupun?


Monday, 9 March 2009

SALAM MAULIDUR RASUL

Muhammad adalah sebaik baik contoh;

...... apakah kita belajar darinya,

ataupun sekadar kata kata dimulut, tanpa kita cuba menelusurinya dengan setulus hati sebagai satu tanggungjawab seorang manusia yang kudus.

...... bertanya pada diri sendiri yang kerdil ini

Thursday, 5 March 2009

PPSMI, APAKAH PERSOALAN SEBENARNYA?


Rasanya persoalan disini ialah memartabatkan bahasa melayu. PPSMI merupakan duri dalam daging yang boleh menjejaskan niat dan cita cita ini dalam jangka panjang. Saya mengharap sesangat ianya dihapuskan, biarpun perit keputusan ini.

Apakah nilai kepada seorang rakyat yang boleh berbahasa melayu. Berdasarkan situasi sekarang, rakyat terutamanya bukan melayu melihat berkebolehan berbahasa melayu bukanlah satu keperluan yang total dan wajib dipelajari. Ini kerana ianya bukan satu keperluan terutamanya dalam dunia pekerjaan.

Ianya sekadar untuk bualan di kedai kopi tetapi tidak dibilik mesyuarat. Setakat kempen pemerentah untuk memartabatkannya belum cukup tetapi perlukan tindakkan 'memaksa' semua rakyat menguasainya.

Disinilah dilihat penguatkuasaan 'paksaan' oleh pemerentah secara tidak langsung sangat sangat perlu bagi menjayakan usaha memartabatkan bahasa melayu. Contoh yang sangat jelas ialah dengan mewajibkan semua dokumen, mesyuarat, perbincangan dan sebagainya dalam bahasa melayu, mencakupi segala bidang. Kaedahnya boleh diperhalusi kemudian. Sekarang ini, kesungguhan kerajaan dalam hal ini sangat lemah.

Rakyat, terutamanya orang melayu menjadi serba salah. Lemah berbahasa inggeris akan bermasalah dalam dunia pekerjaan. Lemah berbahasa melayu akan dikatakan hilang jatidiri.

Tidak semua rakyat boleh menguasai kedua dua bahasa tersebut dengan baik. Fitrahnya mesti ada satu yang 'dominen' dan lainnya sebagai sokongan.

Saya kurang bersetuju ada pendapat mengatakan di Jepun, Indon, Thailand menggunakan bahasa ibunda masing masing, mereka boleh maju dengan sendirinya, dan rasionalnya boleh digunapakai dinegara kita. Dinegara kita persoalannya lebih daripada itu.

Persoalan di negara kita sangat berbeza kerana terdapatnya dua bangsa yang utama dan mereka bersaing secara tidak langsung dalam semua perkara. Kemahiran berbahasa menggambarkan kemajuan bangsa mencakupi segala hal.

Risikonya adalah pada orang melayu. Mereka yang lemah berbahasa Inggeris akan menghadapi masalah dalam dunia pekerjaan terutamanya.

Apa pilihan yang orang melayu ada selain terpaksa memperkasakan bahasa Inggeris mereka dan tentunya bahasa melayunya ditahap biasa biasa dan akhirnya di'makan' oleh bahasa Inggeris.

Hayatilah bahasa melayu yang digunapakai oleh golongan muda hari ini, sangat merisaukan. Hendak dikatakan bahasa melayu pun tidak, bahasa Inggeris pun tidak.

Disinilah peranan pemerentah sangat penting untuk 'MEMAKSA' rakyat dengan keperluan berbahasa melayu melalui contoh dan kaedah yang telah dinyatakan.

Melaluinya bangsa lain terpaksa berlumba lumba menguasai bahasa melayu kerana ianya menjadi keperluan. Tanpanya mereka akan menghadapi kesukaran dalam dunia pekerjaan. Realiti sekarang sebaliknya yang memberi 'kredit' kepada bangsa lain dan tekanan kepada bangsa melayu.

Bayangkan ahli parlimen yang tidak mahir berbahasa melayu berhujah diparlimen. Keadaan ini memaksa mereka melihat bahasa melayu sebagai keperluan dan wajib dipelajari. Begitulah juga sepatutnya yang dilakukan oleh kerajaan dalam 'sektor' lain.

Realiti dilihat kini, yang betul betul memperjuangkan bahasa melayu adalah golongan pembantu rumah warga Indon. Mereka sendiripun tidak tahu rasanya. Tak percaya, cuba cubalah perhalusinya.

Tuesday, 3 March 2009

KERAJAAN PERPADUAN


Berserabut dengan politik negara. Sampai otak yang sememangnya tak berapa rajin ni pun, segan dah nak proses pasal politik lagi. Tak larat dan menyampah, bak kata orang utara 'cemuih tak tau nak habaq'. ...di bawah ni aku 'copy and paste' tulisan Khalid Samat yang otak aku kata ianya idea yang baik.

Kita baru-baru ini dikejutkan oleh cadangan DS Presiden PAS supaya difikirkan penyelesaian melalui ‘Unity Government’ atau Kerajaan Perpaduan. Oleh kerana konsep Kerajaan Perpaduan ini adalah satu konsep yang baru, maka ramai yang tidak begitu jelas dengan apa yang dimaksudkan.

Ada yang menganggap ianya sebagai pergabungan di antara PAS dan UMNO atau PAS dan BN. Walaubagaimanapun, apa yang saya faham sebagai maksud DS Presiden ialah kerajaan gabungan di antara BN dan PR.

Gabungan ini akan menjadikan semua pihak sebahagian dari kerajaan yang memerintah dan tiada pembangkang buat seketika. Dengan itu persengketaan dapat dielak dan semua boleh tumpu kepada persoalan menghadapi dan mengatasi kegawatan ekonomi yang sedang menimpa.

Cadangan ini dikemukakan hasil dari suasana politik yang semakin tegang dan kegawatan ekonomi yang sedang menimpa. DS Presiden khuatir persengketaan politik yang sedang dialami sekarang ini, disebabkan persaingan yang begitu sengit di antara PR dan BN akan menyebabkan ketegangan semakin meruncing sehingga menjerumuskan negara ini ke dalam suatu suasana yang tidak terkawal.

Politik perkauman berserta pendekatan pihak berkuasa secara kuku besi akan menyebabkan pertelagahan yang tiada kesudahan sehingga masalah kegawatan ekonomi tidak terurus. Ini akan menyebabkan semua pihak, bukan sekadar parti-parti politik tetapi juga rakyat jelata mengalami kerugian yang amat besar.

Konsep ‘kerajaan perpaduan’ ini menuntut supaya BN berkongsi kuasa dengan PR di peringkat pusat, khususunya. Setiap kementerian mesti dikuasai bersama dan dasar-dasar perlu ditentukan secara konsensus. Ianya bukan satu keadaan di mana PR duduk di bawah penguasaan BN tetapi setaraf dengannya sebagai rakan kongsi.

Parti-parti komponen PR tidak menyertai BN tetapi kekal dalam PR; dan PR yang ‘bergabung’ dengan BN. Untuk cadangan ini berjaya, semua pihak yang terlibat mesti sanggup mementingkan negara lebih dari kepentingan parti atau diri sendiri.

Secara umumnya ia satu cadangan yang baik, sekiranya syarat-syarat ini dapat dipenuhi. Malangnya BN masih lagi istiqamah dengan budaya politik pergelutan kekayaannya dan adalah amat sukar untuk saya membayangkan BN akan bersetuju.

Mereka tidak mungkin sanggup berkongsi kuasa dengan PR sedangkan mereka masih menganggap mereka mampu kekal berkuasa sepenuhnya secara bersendirian. Kedua, mereka tidak pernah mampu meletakan kepentingan rakyat dan negara melebihi kepentingan diri dan parti mereka. Lihat sahaja rompakan kuasa yang mereka lakukan di Perak.

Ketiga, mereka juga menyedari bahawa sekiranya mereka membenarkan PR memerintah bersama, PR akan tambah berpengaruh dan semakin diterima rakyat. Pendedahan rakyat kepada kemampuan PR akan menyebabkan kuasa akan hilang dari genggaman mereka sedikit demi sedikit.

Walaupun idea ini merupakan penyelesaian yang paling ‘ideal’ untuk Negara kita buat ketika ini, di mana kita boleh elak daripada satu suasana persengketaan yang mampu memusnahkan segala-galanya, tetapi pepatah Melayu ada berkata ‘Bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi’.

Namun, kita boleh mencadangkan dan kita lihat bersama. Mana tahu, mungkin mereka juga sudah serik dengan suasana ini dan akan membuang jenis pemimpin yang mementingkan diri. Tanpa pemimpin yang sebegini mereka akan mula menyedari betapa baiknya cadangan ini.

Monday, 2 March 2009

REMAJA RUNSING

Saya cuba perpanjangkan kerisauan seorang remaja dalam ruangan kaunseling Harian Metro hari ini, dan adakah ia juga merupakan kerisauan remaja, orang dewasa dan seluruh manusia lain di bumi Malaysia?

Saya berumur 22 tahun. Setiap hari, ada saja berita mengenai senario politik di Malaysia. Ada yang dituduh rasuah, kes saman menyaman dan salah guna kuasa.

Saya sangat sedih kerana sepatutnya pemimpin menunjukkan contoh teladan yang baik. Tetapi apa yang sebaliknya berlaku, merekalah yang memporak perandakan negara.

Jika ini berterusan, apakah yang akan berlaku kepada orang muda seperti saya? Kami sepatutnya mendapat tunjuk ajar. Tetapi sebaliknya, banyak perkara buruk berlaku.

Saya sering kali berasa jengkel dengan politik Malaysia.

Wednesday, 25 February 2009

PAS VS DAP

UMNO menuduh Hj Nizar boneka DAP, mengikut telunjuk Nga dan Ngeh, pentingkan Cina dari Melayu, setiap ucapan kena rujuk DAP, kenyataan akhbar juga ikut kehendak DAP, beri kuasa DAP agih tanah pada Cina dan sebagainya.

Hari ini saya nak cabar kerajaan haram BN dedahkan semua yang didakwa dengan bukti-buktinya, lapor pada SPRM atau polis dan seretlah Hj Nizar dan semua EXCO ke mahkamah. BN ada kuasa haram, gunakanlah kuasa haram untuk mengiyakan apa yang kamu dakwa.

Sebenarnya itu semua dakwaan kosong, fitnah, palsu, tak ada modal nak cari isu, mereka-reka isu palsu supaya rakyat terpedaya, media pula dikuasai oleh mereka, Samad Majid dari FM Perak pula buat lapuran dalam Berita Perak di Radio setiap hari. Setiap dakwaan dan tuduhan tidak pula Hj Nizar sebagai MB dan EXCO diberi peluang menjawabnya.

Hubungan antara pimpinan Pakatan Rakyat Perak cukup intim, saling memahami, tidak pernah menimbulkan isu yang sensitif samada agama atau yang menyentuh hak orang Melayu. Hj Nizar pula setiap kali memulakan ucapan dalam apa sahaja majlis samada majlis itu dihadiri ramai orang bukan Islam atau tidak, pasti muqaddimah ucapannya dimulakan dengan petikan ayat-ayat al Quran, diterjemah dan diberi kupasan untuk tujuan dakwah kepada mereka. Kadang-kadang diterjemah dalam bahasa Inggeris supaya mereka lebih memahaminya.

Nga, salah seorang EXCO DAP sentiasa mengikuti ayat-ayat Quran yang dibaca oleh Hj Nizar dan bertanya saya dari ayat mana dan surah apa. Saya beritahu ayat dan surah yang dibaca. Katanya dia mahu study di rumah ayat yang dibaca oleh Hj Nizar.

Di mini perpustakaan Nga ada terjemah al quran dalam bahasa Inggeris, dia cari ayat tersebut dan dikajinya. Akhirnya beliau kagum dengan Hj Nizar, menurut Nga ayat-ayat Quran yang dibaca Hj Nizar mesti ada kaitan dengan majlis yang diadakan.

Malahan, beliau turut mencari mana-mana ayat al Quran yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kebajikan, integriti, ketelusan dan amanah, beliau bertanya saya dan meminta saya mengajarnya bagaimana cara menyebut dalam bahasa Arab, saya menulis dalam huruf rumi ayat-ayat tersebut dan ternyata dibacanya dalam ucapan dan ceramah walaupun pelat, diterjemah dan dihurai dengan begitu baik prinsip-prinsip tersebut mengikut ajaran al Quran.

MCA, MIC dan semua parti komponan BN yang lain, ada atau tidak pemimpin mereka membuka al Quran, membaca dan menterjemah serta mengulas mana-mana konsep mengikut ajaran Islam. Seingat saya, tidak ada pemimpin MCA dan MIC yang berbuat demikian, sebab itu mereka tidak faham Islam walaupun berkawan dengan UMNO sejak sekian lama, apatah lagi UMNO yang menjadi rakan mereka sendiri tidak faham Islam.

Sebaliknya, DAP sejak berkawan dengan PAS, sama-sama memerintah Perak khususnya, cukup memahami konsep keadilan, amanah dan kebajikan mengikut ajaran Islam. Bahkan mereka juga tahu hukum Hudud yang selama ini mereka diberi gambaran yang salah oleh media dan pemimpin BN.

Qari dan Qariah Perak telah menjuarai tilawah al Quran peringkat Kebangsaan. Ngeh dari DAP mencadangkan kepada MB Perak supaya mereka diberi anugerah berupa sumbangan, MB setuju beri 5 ribu setiap seorang, Ngeh cadang 10 ribu setiap seorang, sebab mereka telah mengharumkan nama Perak.

Malahan turut dicadangkan kerajaan taja mereka mengerjakan haji atau umrah. Cadangan tersebut diberi perhatian oleh MB dan bersetuju buat majlis dan beri sumbangan 10 ribu seorang dan jurulatihnya 5 ribu.

Seorang Tok Guru pondok dari Pengkalan Hulu yang juga ahli majlis fatwa negeri Perak yang dikenali dengan nama Pak Teh. Pak Teh ada pondok yang mempunyai murid yang agak ramai, pondok Pak Teh agak uzur, muridnya ramai, gurunya pula tidak mempunyai pendapatan yang tetap.

Pak Teh ada memohon kira-kira 45 ekar tanah hutan di belakang pondoknya. Tanah hutan tersebut dipohon sejak bertahun-tahun dahulu untuk diusahakan dengan pertanian. Pak Teh mengadu pada Dato' Seri Hj Nizar sempena lawatan kerja MB Perak ke Pengkalan Hulu.

Di pejabat, MB mengarahkan pegawainya menyemak semula permohonan Pak Teh, dalam semakan MB, didapati permohonan Pak Teh sudah lengkap laporannya di PTG, semua Jabatan berkaitan menyokong permohonan Pak Teh dengan mengatakan tiada halangan untuk diberi pertimbangan kelulusan, tetapi fail tersebut tidak diangkat ke mesyuarat EXCO untuk diluluskan, Hj Nizar terus mengarahkan PTG menyediakan fail segera untuk diangkat ke mesyuarat EXCO supaya diberi pertimbangan kelulusan.

Dan mesyuarat EXCO terus meluluskan, Ngeh bertanya kepada MB mengapa hanya 45 ekar sahaja yang diluluskan, tanah kerajaan luas lagi di Pengkalan Hulu, untuk mencari dana bagi tujuan pendidikan Ngeh mencadangkan diberi sahaja 100 ekar.

Tujuan Pak Teh mohon tanah kata Negh bukan untuk kepentingan peribadi tetapi kepentingan bagi melahirkan tokoh-tokoh ulama di Perak. Itu kata Cina DAP yang sering ditohmah oleh UMNO. Tajol Rosli jadi MB Perak sejak 10 tahun dulu bersama dengan EXCO muslim yang lain, Pak Teh pula ahli Majlis Fatwa negeri Perak, permohonan tanah yang diajukan kepada MB BN ketika itu diabaikan. Sepatutnya mereka malu dengan Ngeh yang nampaknya lebih prihatin terhadap perkembangan pendidikan Islam di Perak.

DAP tidak pernah membantah apa sahaja cadangan mengenai hal ehwal Islam, apabila bantuan perkapita diberi semula kepada Sekolah Agama Rakyat, EXCO DAP tidak membantah. Mereka tidak pula meminta supaya sekolah-sekolah Cina turut diberi bantuan perkapita.

Permohonan-permohonan untuk tujuan baik pulih masjid, surau, sekolah-sekolah agama sering diluluskan oleh MB, DAP dan EXCOnya tidak juga membantah atau dengki. Program-program Islam yang dicadangkan dan dilaksanakan oleh kerajaan Negeri seperti buka puasa dan solat tarawikh di dataran DBI, kempen solat, tazkirah setiap hari sepanjang Ramadhan menggunakan pembesar suara dan juga azan Zohor di Surau SUK menggunakan pembesar suara tidak pernah dibantah oleh DAP.

Sebenarnya DAP dengan semua ADUNnya jauh lebih baik, prihatin, mudah mesra dan pandai menyesuaikan diri berbanding dengan MCA dan MIC. Sebab itu, mereka ditolak oleh pengundi Cina dan India.

Orang Melayu juga yang payah berubah, tetapi Insya Allah saya yakin, perkembangan politik mutaakhir ini menunjukkan orang Melayu juga akan berubah untuk menolak BN secara total dalam pilihanraya akan datang.

Penceritaan pengalaman oleh Misbahul Munir, Setiausaha politik DS Nizar DISINI

Monday, 23 February 2009

PEMIMPIN VS RAKYAT

1. Diawal merdeka, rakyat masih kurang ilmunya, rata ratanya masih tidak berpeluang menimba ilmu yang sewajarnya. Pada ketika itu, rakyat perlukan pemimpin yang boleh memimpin. Kalau pemimpin kata 'putih', maka 'putih'lah pada rakyat.

2. Setelah lebih 50 tahun merdeka, rakyat telah cerdik berilmu, sumber maklumat sangat banyak, rakyat telah sedikit sebanyak berkebolehan untuk menilai.

3. Kesannya apabila rakyat telah berilmu ialah mereka tidak boleh dipaksa samada secara langsung atau tidak untuk menerima sesuatu keputusan pemimpin.

4. Rakyat tidak lagi bergantung kepada pemimpin untuk membimbing mereka, kerana mereka logiknya telah boleh berdikari dalam berfikir.

5. Apabila ilmu dan maklumat ini telah merakyat, maka rakyat lebih berkehendakkan pemimpin yang jujur, setidak tidaknya pun nampak jujur. Keperluan pemimpin sebegini diingini rakyat melebihi kebolehan lain. Pemimpin dianggap sekadar 'mereka yang menjalankan amanah rakyat' sahaja. Bahasa yang lebih mudah ialah 'pencacai' rakyat.

6. Ini yang nampaknya gagal difahami pemimpin ataupun mereka sengaja tidak mahu faham kerana bidang politik telah dianggap sebagai kerjaya yang tiada bezanya dengan kerjaya kerjaya yang lain. Apatah lagi dengan persepsi yang mengangap bidang politik merupakan lubuk mengaut kekayaan.

7. Sebagai rakyat biasa, terimalah realiti kehidupan, kita tidak perlu terlalu terkejut dengan pendekatan politik terkini dan apa yang sedang berlaku. Dengan 'bertafakur', melihat apa yang sedang berlaku, mungkin sedikit sebanyak dapat memudahkan lena kita, disamping memanjat doa kepadaNya agar diberi petunjuk.

Thursday, 19 February 2009

KAPITALISMA VS SOSIALISMA

Kelihatan masih ramai warga Malaysia yang masih belum sedar bahawa satu tiupan sangkakala ekonomi akan sampai tidak lama lagi. Dunia TIDAK menghadapi krisis ekonomi. Adalah salah untuk mengatakan apa yang berlaku ini sebagai krisis ekonomi. Krisis yang berlaku sekarang adalah KRISIS KAPITALISMA.

Umur dan nasib kapitalisma telah sampai ke hujung. Sila lihat majalah Newsweek terbaru dalam pasaran : WE ARE ALL SOCIALIST NOW - KITA SEMUA ADALAH SOSIALIS SEKARANG.

Ini adalah hakikat ekonomi dunia hari ini yang tidak dapat menyelamatkan sistem ekonomi kapitalis melainkan menggunakan kaedah sistem ekonomi sosialis.

Sosialisma ada sistem ekonomi yang berkiblatkan keuntungan ramai. Kapitalisma ada sistem ekonomi yang berkiblat keuntungan kaum pemodal dan para cukong.

Berjuta warga di Eropah telah kehilangan kerja. Hampir ke semua bank di Amerika telah jatuh muflis. Russian sedang tenat. Seramai 26 juta kaum buruh di Tanah Besar China telah kehilangan kerja.

Dubai, Kuwait, Saudi Arabia yang dulunya melimpah ruah dengan duit dolar minyak kini sedang mengalami kekecutan ekonomi.

Justeru semakin banyak negara sedang mengambil pendekatan ekonomi sistem sosialis walau pun enggan mengakuinya. Nama tidak penting. Yang penting ialah mentalkinkan kapitalisma.

Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis:-

-Memilik negarakan harta dan punca-punca ekonomi yang stratejik.
-Bank di milik negarakan.
-Punca punca ekonomi seperti air, api, lombong arang batu, telaga minyak dirakyatkan.
-Kerajaan mengelurkan dana/modal untuk mula menjalankan perancangan ekonomi yang terancang.
-Mentalkinkan dan mengawal pasaran bebas.

Ciri-ciri ini sedang berjalan sekarang.

Dalam masa yang sama apabila krisis melimpah – bahaya perang akan juga sampai. Sila perhatikan bagaimana perang di Afghanistan kini sedang melimpah ke Pakistan.

Warga Malaysia wajib berwaspada. Pesta Pink Form telah tamat. Pesta sub con akan berakhir. Pesta cari projek akan berkurangan.

Kita wajib kembali ke bumi. Siapa bekerja siapa makan. Siapa ke laut dia dapat ikan. Siapa ke sawah dia dapat padi. Siapa pilihara ayam dia dapat telor. Siapa tidak bekerja dia pelesit zaman.

Jangan jadi dedalu makan atas angin. Jangan jadi parasit.Jangan jadi pijat siang malam hisap darah.

oleh Hishamudin Rais DISINI

Tuesday, 17 February 2009

PILIHLAH KHIR TOYO

1. Telah selesai mengadap 'HUJAH' ditv9 tadi.

2. Pada saya Khir Toyo telah berjaya menjelaskan visi dan misinya sebagai bakal ketua pemuda. Rasanya elok peluang diberikan kepada beliau. Semoga bangun jatuhnya dalam politik sebelum ini, bakal mengajarnya untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya mendongak kelangit tetapi juga menunduk kebawah.

3. Sayangnya Khairi gagal menggunakan kelebihannya berhujah dengan sebaik-baiknya. Aset tersebut sepatutnya digunakan sepenuh penuhnya. Nampaknya kurang persediaan. Khairi juga rasanya tidak sewajarnya membuka gelanggang secara terbuka bagi perwakilan memilihnya. Sedikit 'paksaan' kepada bakal perwakilan rasanya perlu.

4. Mukhriz, biasa-biasa sahaja. Harap sangat supaya beliau tidak terpilih. Sebagai pemimpin beliau sewajarnya ada ciri 'luar biasa'. Maaf cakap, sebagai pemuda, malu rasanya kalau beliau terpilih sebagai ketuanya.

5. Elok rasanya Ketua Pemuda dipegang Khir Toyo yang lebih berpengalaman dan dibantu oleh Khairi tenaga muda dibelakangnya. Kemudiaanya dibantu pula Mukhriz yang ada ciri-ciri pendesak itu sebagai exconya. Barulah 'kapal' pemuda UMNO dapat belayar dengan elok dan pantas rasanya.

6. Juga tahniah kepada pengerusi majlis yang pada saya cukup cemerlang (A+++). Berjaya membuat 'provokasi' bagi melihat sejauh mana bakal ketua pemuda UMNO menyerap situasi tersebut.

7. Kepada perwakilan yang bakal mengundi, jangan salah pilih; ketua pemuda merupakan bayangan awal kepimpinan masa depan.

8. Ingat tu... (kenapalah saya bukan perwakilan).

Monday, 16 February 2009

MAI BUKIT SELAMBAU BUANG 'SPEK' HITAM

Tadi masa dok 'pekena' teh tarik dengan kawan kawan, kami pun bersembang sehinggalah masuk cerita pilihanraya, khususnya bagi kawasan Bukit Selambau. Kebetulan salah seorang dari kami berasal dari kawasan tersebut.

"Aku menyampah betuoi kalau tengok orang politik masuk kampung pakai cermin mata hitam, lebih lebih lagi yang besaq macam tapak tangan"'

Aku pun saja tanya,

"Pasai pa nak menyampah pulak, mungkin dia takut cahaya matahari kut, maklumlah dia selalu duduk dalam 'air cond".

Dia kata lagi,

"Tu la, tak 'reti' bahasa, kata nak menjiwai rakyat, cuba hang bayangkan depa mai dok berkempen dekat Bukit Selambau, masuk dalam kebun getah, felda, kampung kampung, pakai 'spek' hitam macamtu, alasan takut kena cahaya matahari la konon".

"hang cuba bayangkan", dia tambah lagi,

"orang kampung yang dia pi dok kempen tu tak takut cahaya matahari pun, jangan kata pakai 'spek' hitam, depa tu kadang kadang pakai kain saja, baju pun tak pakai, yang pemimpin kita takut sangat cahaya matahari ni pasai pa pulak, aku menyampah sungguh".

Bila balik rumah sambil baring baring terfikir nak 'posting' pasal cermin mata hitam ni. Memang pun menyampah sungguh tengok pemimpin kita pakai 'spek hitam' apatah lagi bila masuk kampung kampung. Nampak janggal sesangat.

Sesekali nampak pemimpin bercermin mata hitam ni macam ejen KGB nak tangkap orang kampung je, bukan macam nak kempen.

Sesekali nampak macam 'ultraman' dalam cerita budak budak tiap tiap petang kat tv je, apatah lagi kalau cermin mata tersebut yang besar seperti kata kawan saya yang sebesar tapak tangan.

Bagi pemimpin yang nak mai berkempen di Bukit Selambau ni, fikir fikir kanlah perkara ini yang mungkin remeh sahaja, tapi kawan saya tadi dah menyampah, saya pun begitu, apakata yang lain. Kalau yang menyampah lebih ramai dari yang suka macamana.

Jangan pula pasai 'spek mata' hitam ini undi boleh berubah arah, lebih lebih lagi di Bukit Selambau yang ramai pengundinya memang dah 'tak berapa cerah'.

Sunday, 15 February 2009

CALON BUKIT SELAMBAU - INDIA MUSLIM


Komposisi pengundi bagi kawasan Bukit Selambau ini seperti yang termaklum adalah seperti berikut:
Melayu 50.2%,
India 29.5%,
cina 19.3% dan
kaum-kaum lain 1%.
Berdasarkan pecahan pengundi ini, rasanya mana mana parti yang mencalonkan tokoh daripada golongan india muslim adalah sangat sangat berpotensi untuk menang.
Rasionalnya, boleh difikirkan sendiri....... Apa pandangan anda?

Saturday, 14 February 2009

BUKIT GANTANG, SIAPA PANGLIMANYA?

Sebelum kita berkampung beramai ramai di Bukit Gantang, eloklah kiranya kita mengenali asal usul panglimanya.

Namun begitu, terdapatnya 'versi' lain berhubung dengan panglima ini yang tidak diajar disekolah. Molek rasanya bila kita berkampung disana nanti kita menghalusi persoalan ini untuk faedah anak cucu kita.

"Berikutan dari pengunduran itu terjadi pula perang Siam-Thai 1821-1839 yang diketuai oleh cucu Khalifah Shariff, iaitu Syed Alang Alaudin yang mendapat gelaran Panglima Bukit Gantang kerana mempertahankan kedaulatan sebuah Empayar Islam Benua Siam-Kedah bagi menghalang kemaraan tentera jutmajut kafir buddha Thai. Peranan itu kemudiannya diambil oleh Long Jaafar anaknya sebelum berjaya dibunuh oleh puak-puak Thai dibantu oleh puak-puak Freemason dan agennya seorang Siam yang menjadi Melayu iaitu Sir. SAH KCMG. "

Makumat lanjutnya DISINI

"The initiative of the Perak state government in preserving this name through naming schools, streets and buildings further helps to maintain its historical heritage. However, civil society today does not really know the origin of this historical name in Perak. Paduka Seri Sultan Syed Alang Alauddin or Nai Lang, the Raja Siam of Songkhala is the first holder to this title. He is also the Bendahara, next in line to the Raja of Ligor throne. Ban Nai Lang in Thailand today is named after him. "

Maklumat lanjutnya DISINI
"Paduka Seri Sultan Syed Alang Alauddin, Panglima Bukit Gantang @ Nai Lang ialah Raja Siam Songkhla merangkap Bendahara Empayar Islam Benua Siam Kedah pada tahun 1821. Menurut Undang-Undang Kedah jawatan Bendahara pada zaman dahulu adalah setaraf dengan jawatan Raja Muda. Sebelum pada itu pada tahun 1801, Paduka Seri Sultan Syed Alang Alauddin, Panglima Bukit Gantang @ Nai Lang pernah bersemayam di Istana Kota Bukit Gantang, Perak Darul Ridzuan. Pada zaman dahulu wilayah ini adalah sebahagian dari wilayah Kedah. Nai Lang Sultan Syed Alang Alauddin ialah anakanda kepada Raja Kamboja Cempakasari iaitu Pho Chan Koya Long bergelar Sultan Mudzafar Syah III Kedah".

Maklumat lanjutnya DISINI

SEMOGA ADA FAEDAH, SEPERTI YANG DIMAKSUDKAN DEMANG LEBAR DAUN HENDAKNYA.


Wednesday, 11 February 2009

APA SEBENARNYA?


ADUN Changkat Jering tidak dimasukkan ke HKL - Pengarah

KUALA LUMPUR: Pengarah Hospital Kuala Lumpur (HKL), Datuk Dr. Zaininah Mohd Zain hari ini menafikan bahawa Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Changkat Jering, Mohd Osman Jailu telah dimasukkan ke hospital itu baru-baru ini.

"Dia tidak pernah dimasukkan ke HKL," katanya ketika mengulas dakwaan adik Mohd Osman bahawa abangnya gagal hadir perbicaraan kes rasuahnya di Mahkamah Majistret di Ipoh semalam kerana dia dimasukkan ke HKL.

Menurut Norliza, abangnya dimasukkan ke unit rawatan rapi pada malam Isnin.

Bagaimanapun, Norliza gagal menunjukkan sijil cuti sakit dengan mendakwa abangnya berada di bawah pengawasan doktor.

Majistret Sharmila Abdul Samad mengeluarkan waran tangkap ke atas Mohd Osman selepas Norliza memberitahu mahkamah bahawa abangnya dimasukkan ke hospital kerana masalah jantung. BERNAMA
Rujuk disini dan disini untuk maklumat berkaitan.

Monday, 9 February 2009

NIZAR CALON P59 PARLIMEN BUKIT GANTANG

Pilihanraya lagi. ..... Siapa bakal calon PAS bagi menggantikan Allahyarham Ruslan Shahrum bagi kawasan Parlimen Bukit Gantang. Parlimen ini mempunyai tiga kawasan DUN, Kuala Sepetang dimenangi oleh DAP, Changkat Jering, Mohd Othman Jailu (bekas PKR) dan Terong, Rosli Husin dari BN. Jumlah pengundi berdaftar di Parlimen berkenaan sebanyak 55,471 dengan Melayu 63.48%, Cina 26.77%, India 9.71%, lain-lain 0.04%.

Blog ini tanpa ragu ragu lagi mencadangkan dengan sepenuh hati, tulus ikhlas, harap sesangat supaya DATO SERI NIZAR JAMALUDIN sebagai calonnya. Berikut biodata beliau seperti yang termaklum;

YAB Dato’ Seri Ir. Haji Mohammad Nizar bin Jamaluddin (Sworn in as Menteri Besar of Perak on 17 March 2008)
Biodata :-
Date of Birth : 17 March 1957
Place of Birth : Kampung Air Hitam Labu, Kampar, Perak.
Father’s Name : Jamaluddin bin Ngah Ismail
Mother’s Name : Hamidah binti Haji Zainal Abidin

Education :-
Anglo-Chinese School (Primary), Kampar, Perak.
Anglo-Chinese School (Secondary), Kampar, Perak.
Sekolah Menengah Teknik, Persiaran Brash, Ipoh Perak.
University :- Advance A-Level, Norwich City College Of Arts & Technology, Norwich, Norkfolk, England.- BSc. Mechanical Engineering, University of Aston, Birmingham, England.

Professional Career :-
Senior Manager, Daya Urus Sdn Bhd
Managing Director, Pen Urus Harta Sdn Bhd (Subsidiary of Penang Development Corporation)Managing Director, Bakat Gemilang Sdn Bhd
Partner, MEC’s Engineer - Engineering Consultant

Politics :-
Committee Member of PAS Kampar Division (1991 - 2001)
Head of PAS Kampar Division (2001 - present)
Treasurer of Perak PAS (2001 - 2006)
Secretary of Perak PAS ( 2006- 2008
Deputy State Commissioner of Perak PAS (2008)

Community Activity :-
Chairman of GPAP (Gabungan Pengguna Air Perak)
Coordinator of BERSIH Perak
Chairman of GASRA (Gabungan Solidariti Rakyat Perak)

Language Proficiency :-
Malay- English- Chinese (speaks Mandarin, Cantonese & Hokkien)- Arabic

State Assembly :-
State Assemblyman for Pasir Panjang Constituency 2008

Award :-
Seri Paduka Mahkota Perak (SPMP) 2008 which carries the title of “DATO’ SERI”

Family :-
Wife : Datin Seri Hajah Fatimah bt. Taat
Children : 5 boys, 3 girls
Semoga kebolehannya dapat digandingkan bersama dengan DS Anwar di peringkat Parlimen pula demi kebaikan semua. Sila baca disini

Saturday, 7 February 2009

WARKAH BUAT MB KEDAH


YANG DIMULIAKAN TUAN MB

1. 'Politik adalah perniagaan'.

2. Fauzi Muda mendakwa tahun lepas beliau ditawarkan 50 juta.

3. Exco tuan, Adun Bukit Selambau, V Arumugam khabarnya telah dirisik dengan ghairahnya untuk dikahwinkan segera dengan BN tanpa perlu dipinang lagi. Tentu nilainya lebih 50 juta, mengambilkira peminangan Fauzi Muda dahulu, barang belum naik harga.

4. Apakata semua exco Kedah letak jawatan masuk BN. Seorang 50 juta. Kalau 10 orang dah dapat 500 juta. Lepas tu istihar masuk PR pula. Perintah Kedah balik.

5. Jumlah 500 juta dapat belanja negeri 2 tahun. Tak susah susah nak sibuk sibuk pening kepala nak 'pikiaq' potong balak.

6. UMNO bijak, PR kena la lagi bijak. Bijak putar belit yang membelit.... Ambik contoh Ezam, dengan berfikir diluar kotak, beliau berjaya dengan jaya sejaya jayanya melalui projek Peraknya.
7. Amacam, mustahil...... dalam politik Malaysia apa yang nak dimustahilkan. Belum cuba belum tahu.

8. Lupa.... tolong rahsiakan perkara ini dulu, lepas Selangor kena serang nanti baru guna 'modus operandi' ini.

Thursday, 5 February 2009

PAS MENANG BESAR DI PERAK

Apa yang berlaku dalam politik terkini di Perak sangat pantas. 'Klimak'nya telah pun sampai, mungkin selepas ini apa yang bakal berlaku makin menurun grafnya.

Dirasakan persepsi rakyat makin cerah lagi bersuluh, yang terang lagi menderang, yang kabur telah jelas lagi menjelaskan.

Setakat 11 bulan Nizar menjadi MB Perak, beliau berjaya mengubah persepsi yang sangat ditakuti rakyat terutamanya bukan melayu sekiranya orang PAS menjadi pemerentah. PAS pada pandangan bukan melayu hanya tahu tentang hudud dan potong tangan.

Melalui Nizar, mungkin DAP sendiri tidak percaya itulah pimpinan dari seorang PAS. Saya tidak mahu bercakap panjang apa yang Nizar telah buat.

Sebelum ini sokongan bukan melayu terhadap PAS bukan kerana mereka menyukai PAS sepenuhnya, tetapi lebih kepada rasa ketidakpuasan terhadap BN. Sekiranya BN berjaya meredakan ketidakpuasan tersebut saya percaya undi bukan melayu tidak mustahil akan kembali kepada BN.

Selepas apa yang berlaku hari ini, saya percaya sokongan bukan melayu terhadap PAS adalah tulin. Nizar telah berjaya dengan jayanya menggambarkan bahawa itulah pimpinan seorang PAS walaupun terhadap bukan Islam.

Sebelum ini cerita cerita tentang Nik Aziz di Kelantan memang didengari oleh bukan melayu dari orang bukan melayu Kelantan. Ianya positif. Tetapi Nik Aziz hanya membawa imej pimpinan PAS yang baik untuk semua rakyat, dilihat jujur. Cerita tersebut sebenarnya belum menyemarak sepenuhnya kerana bukan melayu hanyalah minoriti di Kelantan, sebaliknya di Perak.

Nizar terserlah dengan imej seorang profesional PAS, berkelulusan, boleh berkomunikasi dengan baik dengan semua bangsa, jujur, ditambahkan lagi dengan kebolehannya bercakap dalam bahasa Inggeris dan Mandarin dengan baik.

Sukar rasanya untuk mencari pemimpin yang ada pakej seperti ini dalam PAS, hatta dalam UMNO sekalipun, apatah lagi dalam parti parti lain.

Peristiwa hari ini sebenarnya merupakan kemenangan moral yang sangat besar bagi PR amnya dan PAS khususnya dalam jangka panjang. PR pun dilihat ragu ragu, apakah undi bukan melayu akan terus bersamanya dalam PRU akan datang.

Dengan peristiwa ini saya yakin sokongan bukan melayu terhadap PAS akan makin jelas dan besar. Percayalah. Kecualilah ada persitiwa besar lain yang bakal merubah persepsi tersebut berjaya dilakukan BN. Tetapi berdasarkan senario mutakhir ini rasanya sukar untuk BN lakukan.

Orang bukan melayu terutama Cina menjadi kecewa terhadap DAP dengan tindakan adun Jelapangnya. DAP yang sebelum ini dilihat tegar dengan prinsip yang diperjuangnya telah dinafikan dengan tindakan ini. Orang cina pun menjadi tenggelam punca dengan tindakan adun ini. Merekapun terkeliru, apa yang sebenarnya berlaku. Tidak mustahil, melalui peristiwa ini orang cina akan lebih percaya PAS dari DAP selepas ini.

Sesungguhnya peristiwa hari ini akan memberikan kesan dan gambaran yang lebih jelas akan keputusan PRU akan datang.

Bersedialah PAS untuk hari itu bagi memikul tanggungjawab yang besar yang mereka pun mungkin tak terjangka. PAS bukan saja perlu dengan imej jujurnya tetapi juga penting dengan imej bijak, berkarisma, berkaliber, selayaknya sebagai pimpinan sebuah negara.

Percayalah.

Tuesday, 3 February 2009

USTAZ AZIZAN VS KEDAH

Tak ada ceta apa pun. Hari ni Nobisha dalam blognya 'ceta' pasal Kedah dan MBnya. Dia orang Kedah, dia kata MBnya 'cenge'. Betul ke......... Saja 'copy and paste' balik, komen saya dalam blognya berhubung dengan isu tersebut sebagai rujukan.

TUAN

Saya orang Kedah, rumah lepas tol Alor Setar utara, 100 meter dari rumah Utz Azizan. Nak mengadu dekat dia, tuan kata dia cenge, pikiaq pikiaq balik mengadu dekat tuan la. Harap sangat sangat tuan dapat ulas dan kupas pasal perkara ni. Bukan paksa, tapi harap sangat sangat.

PERTAMAnya pasal SAMPAH

La ni orang dah pakat dok bersembang pasal PAS tak kutip sampah. Kita kata keja kutip sampah bukan keja PAS tapi keja MBAS. Depa kata betuoi la keja MBAS tapi pasal pa PAS tak bagi tau dekat MBAS. Depa kata lagi PAS duk di bawah MBAS ka, atau MBAS duk bawah PAS.

Betuoi juga depa kata tu. Bukan betuoi jugak, betuoi sungguh.

Rakyat bukan peduli pun pasal ekonomi ka, pentadbiran ka, kalau depa dengaq, depa angguk belum tentu depa paham. Depa tak kisah, janji benda elok...... Tapi bila sampah tak kutip, lebih teruk dari dulu, tak kan depa nak kata PAS ok, UMNO tak ok berkait dengan sampah ni.

Jangan main main pasal sampah ni, dia merupakan penilaian oleh rakyat secara langsung dan jelas. Budak sekolah pun nampak masalah ni..... Takut takut isu ni jadi duri dalam daging PRU akan datang. Kita dok pulun pasal benda lain yang kita anggap besar, tapi kita lupa pasal isu sampah yang kita anggap kecik.

KEDUAnya pasal KUARI TANAH DEKAT GUNUNG JERAI

Saya sungguh sungguh sensitif pasal alam sekitar, habag betuoi. Kalau pi mandi dekat Gunung Jerai pun saya bawa plastik sampah banyak banyak, semua suku sakat yang ikut saya suruh kutip sampah dulu sebelum mandi. Saya tak faham orang kita boleh mandi dengan sampah keliling depa.

Balik pasal kuari.... bila lalu dekat Gunung Jerai dibahagian hujungnya dekat simpang nak pi Tanjung Dawai terpampang didepan mata kuari tanah. Heran sungguh macamana depa lulus kuari ni.

Sedangkan Gunung Jerai merupakan nadi pelancongan kepada tanah besar Kedah. makin lama kuari ni makin besar, ibarat gigi yang kena makan ulat. Hodoh sungguh. Berserabut kita tengok.

Kalau mana mana calon nak bertanding pilihanraya kawasan ni, dan berjanji nak tutup kuari ni, saya sokong dan saya sponser setakat mampu. Sungguh. Saya tak peduli parti apa pun.

Tolongla, tutup kuari ni.... Tak kan kita tak faham, keliling Gunung Jerai merupakan kawasan air terjun dan kawasan bersejarah. Saya tak mau cakap lebih lebih. Tolongla tutup... Saya jadi makin tak 'berasa' nak lalu kawasan tu.

KETIGA pasal BALAK.

Walaupun ni cerita lama, saya nak cakap pi la. Kenapa balak kita tak berazam untuk haramkan terus. Utz Azizan kata dia nak tebang juga kalau tak dak duit. Ya la kita kata dia ugut saja, tapi kalau tak dak duit jugak, saya nampak dia tebang sungguh.

Utz Azizan kata, tak tebang balak nak makan apa. Bila dia kata macam tu saya rasa bersalah pulak pasai sokong PAS. Sebab pa, sebab PAS 2 x 5 dengan UMNO. UMNO tebang balak, PAS pun tebang balak. Nak beza sikit pun mungkin sapa tebang banyak, sapa tebang tak banyak.

Saya nak cadang pi la, depa nak dengaq tak mau dengaq depa punya pasai, janji depa baca... Apa kata hutan ni kita jadikan 'hutan angkat' kepada syarikat korporat.

Katala kita nak 200 juta, kita cari 200 syarikat, satu syarikat 1 juta. Syarikat ni kita bagi guna semua kemudahan milikan negeri seperti stadium, hotel dll secara 'free' ataupun macamana kita sama sama pikiaq.

Ni contoh saja, banyak lagi kita boleh buat, dari dok pikiaq siang malam nak potong balak je. Kalaula Utz Azizan boleh buat perkara ni barulah hebat sungguh. Sungguh, barula nampak PAS cerdik, UMNO tak berapa cerdik. Setakat la ni nampak lebih kurang saja.

Kerajaan persekutuan pun KENAPA tak haramkan terus pembalakan.

Memang nampak mustahil kerana kita nampak macamtu. Tapi pernah dak kita terpikiaq nak balak hutan ni sampai bila. Tak kan nak tunggu habis kot. Ianya merupakan produk pelancongan yang negara lain tak dak. Kena pikiaq tu.

Ada lagi ni, tapi tak pa la.

Baguih Utz Azizan cenge, tapi kena bertempat. Biaq kita cenge lepas dengaq pendapat, takut kita cenge bila orang nak mula bagi pendapat. Kita 'off' awai awai lagi. Lama lama orang cemuih. Kita dok syok sendiri kata pentadbiran kita baguih.

Walau apapun setakat ni nampaknya Kedah Ok lagi, tak tau la esok esoknya KO pula. Yang penting setakat hari ni kita nampak depa jujur, tu yang penting.

http://nobisha.blogspot.com/2009/02/menteri-besar-kedah-yang-cenge.html

Monday, 26 January 2009

MASALAH UMNO BUKAN DISEBABKAN PEMIMPINNYA

Umno dan kepemimpinannya. Siapa dalangnya yang menyebabkan parti berusia lebih 50 tahun itu makin mereput. Pandangan bahawa ianya makin mereput tidak boleh dipandang sepi. Faktor pengukuhnya dilihat dalam pilihanraya Kuala Trengganu lalu. Analisa menunjukkan sokongan golongan muda sangat kurang terhadap umno. Tanpa golongan muda yang merupakan kelangsungan masa depan makanya proses pereputan tentunya bakal menjadi kenyataan tanpa ragu ragu lagi.
Ramai mengatakan masalah umno adalah disebabkan pemimpinnya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka cantaslah pemimpin yang dilihat bermasalah itu. Maka masalah umno pun selesai. Saya kurang gemar atas pendapat sebegitu.
Memang betul masalah umno adalah dimenifestasikan dari kepemimpinan pemimpinnya. Itu merupakan satu proses yang dilalui oleh semua parti dan bukannya umno sahaja. Parti parti lain pun akan diihat dan dinilai rakyat melalui kepemimpinan pemimpinnya. Tetapi kenapa hasilnya berbeza.
Pada saya masalah umno adalah disebabkan SISTEM yang diamalkan yang telah mendarah daging dalam umno dari dahulu lagi. SISTEM yang dimaksudkan adalah sistem yang membolehkan seseorang ahli umno tersebut mendaki hieraki kepimpinannya sehinggalah ketahap tertinggi.
Pemimpin yang ada hari ini bakal melalui proses yang sama kecualilah seorang dua golongan bangsawannya yang telah dibidan terjunkan.
Kita bayangkan proses mendaki dalam umno ini ibarat naik tangga. Mereka yang ada diatas akan pijak tangga yang paling bawah dulu untuk mendakinya.......Disinilah dilihat punca yang BESAR dan UTAMA kepada masalah umno hari ini.
Pada tahap untuk mendaki tangga pertama ini dilihat umno telah membuat kesilapan yang cukup besar, KENAPA;
1. Cerdik pandai melayu dihalang aktif dalam kepemimpinannya. Boleh dikatakan melayu paling bijak lulusan universiti akan menyertai kerajaan. Tetapi melayu yang paling cerdik ini dihalang aktif dalam kepemimpinan umno. Sepatutnya insentif dan galakan yang cukup kuat di beri supaya mereka aktif.
2. Kakitangan kerajaan yang ingin aktif dalam politik kena letak jawatan. Polisi yang mewajibkan mereka menterbalikkan periuk nasi sendiri demi berkhidmat kepada umno. Bayang anda ditempatnya, apa pilihan anda.
3. Mereka yang pandai bercakap tetapi kurang cerdik lebih dipentingkan daripada mereka yang agak kurang pandai bercakap tetapi bijak. Sepatutnya faktor pendidikan dan kelulusan dipentingkan.
4. Agihan projek melalui jawatankuasa kampung. Polisi ini menjadikan politik di kampung kampung sangat meruncing. Persaingan menjadi perkara biasa demi mengejar jawatan yang akhirnya diberi projek ini. Jaguh jaguh kampung yang tidak bekerja akan bertungkus lumus mengejar jawatan ini dengan apa cara sekalipun. Bayangkan mereka inilah yang akan menjadi pemimpin besar nanti.
5. Usaha mendekatkan golongan muda kedalam umno yang tidak dilakukan dengan teliti. Faktor sokongan golongan muda yang lemah kerana tiadanya faktor 'ummph...'. Fikirkan, jangan meyalahkan golongan muda yang sifatnya memberontak dan mahukan kesegaran yang baru.
6. Dan lain lain lagi. Masalahnya harus dilihat dan dihalusi pada peringkat asas ini.
Pemimpin umno yang ada hari ini adalah hasil daripada SISTEM ini. Dilihat masalah kepemimpinan bukan sahaja diperingkat tertinggi tetapi disemua peringkat termasuk bahagian, cawangan, kampung dan sebagainya. Selamilah dengan jujur, tanpanya jangan cuba menafikan yang umno itu sedang mereput menjadi sejarah.

Saturday, 24 January 2009

APA YANG TIDAK KENA DENGAN ORANG MELAYU


Entahlah........tak tau apa yang hendak dikatakan dengan orang melayu Malaysia. Mutakhir ini apa yang dilakukan serba tak kena rasanya.

Sebagai melayu yang memimpin mereka tentunya tersepit antara usaha mengekalkan pengaruh dan juga nasib melayu yang harus diperjuangkan. Tidak kiralah dipihak UMNO atupun PKR, dipihak PAS nampaknya kurang ketara masalah ini buat masa ini. Yang mengecewakan adalah usaha pengekalan pengaruh dan takut dengan bayang bayang kehilangan kuasa lebih diutamakan dan akhirnya perjuangan nasib melayu tidak lagi menjadi dominen.

Entahlah.....sampai bila situasi ini akan berterusan. Nampaknya tidak nampak lagi bayang bayang persoalan ini bakal selesai.

Rasanya apa yang berlaku hari ini adalah disebabkan persoalan budaya orang melayu itu sendiri yang merangkumi segala hal, segala hal tidak terkecuali satu pun. Tanpa adanya lonjakan pemikiran yang bersungguh sungguh untuk mengenalpasti mekanisma penyelesaiannya, maka persoalan yang ada hari ini tidak akan selesai.

Entahlah......dah letih rasanya bercakap tentang persoalan dan cerita yang sama tidak habis habis. Rakyat khususnya orang melayu dilihat terumbang ambing tanpa dorongan dan bimbingan. Mereka yang berdaya tahan dan berinisiatif untuk maju mungkin tidak ada masalah, tetapi bagi orang melayu yang tidak tahu arah hujungnya perjuangan hidup akan menjadi mangsa kepada kepimpinan yang lemah dan longlai....entahlah.

Kita sebagai orang melayu yang sedar dan harus menyedarkan diri sendiri supaya jangan mengalah dengan keadaan. Berusahalah dengan apa sahaja sekalipun suapaya kita boleh berdikari dan bergerak kedepan. Mungkin inilah hikmah segala yang telah diaturkanNya.